Terapia dla dzieci

NDT-Bobath – co to jest

Sposobów terapii istnieje mnóstwo, a jedną z najbardziej popularnych jest NDT-Bobath. Pomaga ona w poprawnym rozwoju niemowlaków, u których pojawiają się kłopoty z asymetrią ułożenia, jak również takich, które urodziły się zbyt wcześnie i potrzebują profesjonalnej mobilizacji by dogonić innych noworodków w podobnym okresie. Określając w sporym skrócie jest to sposób usprawniania pacjentów po przebyciu udaru mózgu, jak i pozostałych zaburzeń czaszkowo mózgowych. Praca z specjalistą a także wykonywanie przekazanych terapeutycznych poleceń co do opieki nad dzieckiem wspomaga rozwój i dogonieniu rówieśników. Metodę tę z sukcesami wykorzystuje się już od prawie 80-ciu lat. Stworzono ją opierając się o analizę zachowań oraz terapii młodzieży z porażeniami mózgowymi. Techniki poruszania się takich niemowląt są różniące się od tych normalnych, ponieważ dziecko nieprawidłowo odczuwa swoje ciało i niepoprawnie wykonuje przez to ruchy. Stąd także treningi i nieustanne, codzienne eliminowanie błędnych schematów poruszania się pomaga w powrocie do odpowiedniego funkcjonowania (rehabilitacja niemowląt targówek).

Inne metody terapii dla młodzieży i dorosłych

Ogromnie chętnie wybieraną terapią jest metoda manualna obejmująca nie permanentne zaburzenia funkcjonowania różnych rozkładów architektury ruchu skupiając się w szczególności na kręgosłupie. Będzie ona bardzo często wykorzystywana w sytuacji schorzeń spowodowanych przeciążeniami, urazami itd. Wykonuje się w niej sprawdzone techniki manualne skutkujące usunięciem napięć jak również dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. Na początku poddaje się ocenie skalę napięcia mięśni, bolesności a także asymetrii a kolejno dobiera skuteczną technikę kuracji (np. rozluźnianie, energizację mięśni, terapię punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne). Kolejną chętnie wybieraną terapią jest terapia funkcjonalna, korzystająca z pozostałych technik scalając je i pozwalając wypracować określoną funkcję bądź także odzyskać utraconą jak np. podnoszenie się z siedzenia bez podpierania się rękoma. Terapia ta wykorzystuje plastyczności układu nerwowego, pobudzając go za sprawą multi płaszczyznowej stymulacji. Rozpoczynającym etapem będzie ustalenie celu jak przykładowo ponowne nauczenie się chodzenia bez kul ortopedycznych. Kolejno całą terapię poświęca się ustalonemu celowi. Kiedy się go spełni, należy wyznaczyć następny i użyć wszelkie dostępne środki do jego osiągnięcia. Jak widać, to zaledwie 2. z mnóstwa rodzajów terapii, którymi trzeba się zająć.