O czym warto wiedzieć biorąc leasing

Dla kogo to jest

W dzisiejszych czasach leasing stał się tak rozchwytywanym sposobem na wzięcie sprzętu, iż przedsiębiorstwa go zapewniające prześcigają się, żeby zaoferować jak najkorzystniejsze zasady porozumień oraz jak najbardziej szeroką grupę środków trwałych, które można leasingować. Oczywiście, nie powinno się spodziewać obejrzenia promocji finansowania wybranego specjalistycznego, niszowego sprzętu, ponieważ nie posiada to uzasadnienia z punktu finansowego. Stąd też bardzo często ukazują się porady o sposobie do otrzymania w leasing samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i innych. I to fakt, że każdy leasingobiorca posiadał spory wybór nie jedynie samochodów oraz warunków umowy, lecz także jej formy. Gdy nie będzie się zainteresowanym odkupem, da się podpisać leasing niskiej raty, w którym opłaca się niskie raty przez długość umowy np. trzech lat i po takim okresie przekazuje się samochód firmie leasingowej i zawiera umowę na inny środek trwały. Inaczej funkcjonuje leasingowanie wysokiej raty, w którym wykup będzie niski i oferta ta przeznaczona jest dla leasingobiorców, którzy po ukończeniu umowy leasingowej pragną pozostać właścicielami przedmiotu oraz wykorzystywać go później we własnej działalności bądź też odsprzedać na rynku wtórnym.

Najbardziej popularne środki trwałe do finansowania leasingowego

Oprócz pojazdów niezmiernie chętnie wybierane są również maszyny jak i urządzenia, które w ubiegłych latach pod względem dochodów do portfela leasingowego o mało co dogoniły auta do 3.5 tony. Do najbardziej rozchwytywanych środków trwałych wpisuje się architektoniczne maszyny a także urządzenia, maszyny specjalistyczne pomagające urządzić pokój stomatologiczny i maszyny poligraficzne. Zwłaszcza ta ostatnia gałąź niezmiernie upodobała sobie finansowanie. Rzadziej wykorzystywane jest leasingowanie nieruchomości. Trzeba także nadmienić, że leasingobiorca będzie miał do wybrania leasing operacyjny bądź finansowy. Sporo mają cech łączących, lecz równie dużo oddzielających. Zacznijmy od tego, iż w koszty posiadania przedsiębiorstwa dopisuje się w operacyjnym wpłatę wstępną, kapitałową i odsetkową część opłat finansowych. W leasingowaniu finansowym wpisuje się odsetki ratalne oraz odpisy amortyzacyjne. W operacyjnym działa wykup, a w okresie umowy należy zamortyzować minimalnie 40 procent wartości przedmiotu. W drugim wykup nie funkcjonuje, gdyż w trakcie umowy spłaca się pełną wartość oraz bez jakichkolwiek wpłat zostaje samodzielnym właścicielem środka trwałego.